Start

 

 

BRUN GLADA
Foto: L-G Petersson

2012-06-03
Medelhavet

 

 

 

 

HÖKSÅNGARE
Foto: Anders Törnberg

2012-05-30
Kalmar

 

 

FJÄLLVRÅK
Foto: Johnny Ottosson

2012-10-02
Revsudden

 

 

 

STENFALK
Foto: Bill Andersson

2012-10-13
Revsudden

 

 

MINDRE SÅNGSVAN
Foto: Harald Persson

2012-10-31
Bottorps hamn, vätan
300 mtr S

 

 

STÖRRE KORSNÄBB
Foto: Harald Persson

2012-11 04
Hagbyhamn S stugområdet

 

 

TJÄDER
Foto: Harald Persson

2012-11-10
Böleskogarna

 

 

HÖKUGGLA
Foto: Bengt Antonsson

2012-12-02
Revsuddevägen

 

 

 

KUNGSÖRN
Foto: Harald Persson

2012-12-16
Björnövätan, 300 mtr syd

 

 

KUNGSFISKARE
Foto: Harald Persson

2013-02-09
Kalmad Dämme, strax söder om cykelbron

 

 

 

FORSÄRLA
Foto: Bengt Antonsson

2013-03-16
Hagbyån vid Arby kyrka

 

 

DVÄRGBECKASIN
Foto: Harald Persson

2013-04-20
Kalmar Dämme, häst-
ängen

 

 

KUSTLABB
Foto: Harald Persson

2013-05-13
Kalmar Dämme,
hästängen

 

 

MINDRE FLUGSNAPPARE
Foto: Harald Persson

2013-06-08
Stensö

 

 

SMALNÄBBAD NÖTKRÅKA
Foto: L-G Petersson

2013-09-27
Södra koloniområdet

 


Nötkråka  

 

STEGLITS
Foto: Harald Persson

2014-02-08
Östra Resby

 

 

SVART RÖDSTJÄRT
Foto: Johnny Ottosson

2014-04-24
Stävlö

 

 

NÖTKRÅKA
Foto: Harald Persson

2014-09-18
Skogstorps Skyttecentrum

 

 

 

JORDUGGLA
Foto: L-G Petersson

2015-03-15
Bottorps hamn

 


SILLTRUT
Foto: Harald Persson

2015-05-12
Tjärhovet