Kalmar ornitologiska förening (KOF) är en lokalklubb av SOF. Klubben bildades 1952 och är en av Sveriges äldsta lokalklubbar. Vårt verksamhetsområde omfattar i Kalmar kommun och delar av Torsås kommun. Målsättningen med vår verksamhet är främst att genom ett allsidigt program underhålla och utveckla fågelintresset. Alla är välkomna till klubben, gamla som unga, rutinerade och nybörjare.

Vi vill också dela med sig av vår kunskap och leder därför exkursioner som vänder sig till allmänheten och har föreningskvällar med föredrag och bildvisningar kring djur- och fågelliv. Föreningen har också en medlemstidning, Ålakråkan, som utkommer med två nummer/ år.

Välkommen på våra aktiviteter!

Styrelsen
Jan Ottosson - Ordförande - Medlemsansvarig - 070-247 95 11
Tore Hagberg - Vice ordförande - 070-882 05 28
Elisabet Bjuvsjö - Sekreterare - 070-309 20 09
Marita Olsson - Kassör - 073-800 81 02
Åke Jonsson - 0480-252 26
Simon Carrington - 072-993 43 66
Sigge Strid 070-589 23 18
Claes Wollentz - 073-340 50 12
Johnny Ottosson - 070-759 21 75 Suppleant
Cecilia Boström - 073-846 24 58
Suppleant


Kontaktpersoner

Programkommitté
Tore Hagberg - 070-882 05 28
Jan Ottosson - 070-247 95 11
Åke Jonsson - 0480-252 26

 Redaktionen
Jan Ottosson - Redaktör - janottosson@tele2.se
Elisabet Bjuvsjö - Bitr. redaktör - elisabet.bjuvsjo@telia.com

 

Medlemsavgift: 100:-
Familjemedlem: 20:-
Bankgiro nr. 5035-8829


Glöm inte att uppge namn och adress

SPONSORER