LÖRDAG DEN 11 JANUARI KL 08:00 - KALMAR HAMNAR

PROGRAM HÖST-VINTER-VÅR 2019-2020

Vi samlas på Lars Kagg skolans (före detta Sjöbefälsskolan) parkering före avfärd om inget annat angivits. Alla är naturligtvis välkomna att följa med, men vill du vara säker på bilplats måste du anmäla dig i god tid. På våra exkursioner samåker vi i så stor utsträckning som möjligt.
Milerersättningen är 20 kr per person (även chaffisen) och mil som sedan delas upp på hur många deltagare och bilar vi blir.
Reseledare är Jan Ottosson och Åke Jonsson om inget annat anges.
Anmäl dig till Åke 0480 252 26 eller Jan 070 247 95 11
________________________________________________________________________________________

2020

Lördag den 11 januari kl 08:00 Kalmar Vatten
Förra årets exkursion blev en stor succé så vi upprepar konceptet i år också. NYTT FÖR I ÅR ÄR ATT VI SAMLAS PÅ MORGONEN VID LÅNGVIKENS PARKERINGSPLATS. Vi spanar av Kalmarsunds-
parken, Stensö kanal, Malmfjärden och något mer om vi hinner med innan vi åker och fikar vid 11-12 tiden.
I programmet står det Lotsutkikens café, men det stänger från 20 dec till februari 2020. Troligen blir det Hamncaféet vi besöker.
__________________________________________________________________________________________

Onsdag den 22 januari kl 19:00 - Innekväll
Under kvällen kommer Harald Persson att visa bilder och berätta om en resa han gjorde till Sri Lanka
våren 2018.
Förslag till stadgeändring kommer att fastställas på denna innekväll. Se sidan 20.
Föreningen bjuder på fika.
Plats: Skälby stora salen, andra våningen.
_____________________________________________________________________________________________

Söndag den23 februari kl 07:00 - Ottenby
Vi hoppas på mer vårväder än vinterväder när vi kommer ner till Ottenby denna dag och att några
vårtecken har anlänt. Men allt beror ju på vad vädret har bestämt för utseende för dagen.
Hemkomst ca 14-15. Anmälan senast 21 februari.
____________________________________________________________________________________________

Söndag den 29 mars kl 03:30 - Uggleturen
Om vintern sagt farväl, vägarna är snöfria och vädret är på vår sida ser vi fram mot att ugglorna
är på spelhumör ur marsmörkret. Samma lokal som tidigare nämligen Ebbegärde kronopark som är
rätta namnet på skogarna norr om Böle. Vid rapportering, bl a på Artportalen, nämns den ofta som
Böleskogarna eller Böle kronopark vilket inte är det rätta namnet.
OBSERVERA!!!!!
Vi åker ut på söndagsmorgonen när vi just ställt om klockorna till sommartid. Glöm därför inte att
vrida fram klockan en timme vid 02:00. Tack vare detta får vi en timmes extra mörker på morgonen.
Hemkomst ca 10-11. Anmälan senast 27 mars.
____________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPONSORER