SÖNDAG DEN 6 SEPTEMBER KL 06:00 - TORHAMNS UDDE

PROGRAM HÖST-VINTER-VÅR 2019-2020

Vi samlas på Lars Kagg skolans (före detta Sjöbefälsskolan) parkering före avfärd om inget annat angivits. Alla är naturligtvis välkomna att följa med, men vill du vara säker på bilplats måste du anmäla dig i god tid. På våra exkursioner samåker vi i så stor utsträckning som möjligt.
Milerersättningen är 20 kr per person (även chaffisen) och mil som sedan delas upp på hur många deltagare och bilar vi blir.
Reseledare är Jan Ottosson och Åke Jonsson om inget annat anges.
Anmäl dig till Åke 0480 252 26 eller Jan 070 247 95 11
___________________________________________________________________________________________
Vad som gäller för söndag 6 sep - SE STARTSIDAN

Söndag 6 septemberkl 06:00 - Torhamns udde
Istället för Ottenby tar vi oss ner mot sydöstra hörnet av Blekinge till Torhamns udde. En lokal vi besökt då och då genom åren. Lokalen är både spännande och trevlig och kan ge mycket fågel vid denna tid på året. Fågelsträcket drar nära förbi udden och kanske ringmärkningen är igång vid fågelstationen så kanske vi får någon närstudie på några nyfångade och ringmärkta arter.
Hemkomst ca 14-15. Anmälan senast 4 september.

__________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPONSORER